PROIECT DE DIVIZARE PARȚIALĂ A SOCIETĂȚII SUDARC SRL

In baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor Sudarc SRL nr. 1 din data de 30.09.2019, a prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor:

  •  Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, astfel cum a fost modificata si completata (“Legea Contabilitatii“);
  •  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor (“Normele metodologice de divizare“);
  •  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale consolidate (“Ordinul 1802 “);
  • Legii nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii, modificat si completat la zi (“Codul Muncii “);
  • Legii nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal (“Codul Fiscal”),


s-a hotarat aprobarea de principiu a divizarii partiale simetrice a Sudarc SRL, in interesul asociatilor, in sensul desprinderii unei parti din patrimoniul Sudarc SRL, in temeiul art. 250^1litera a) din Legea Societatilor, si transferarea acesteia catre o societate nou constituita cu numele rezervat la ORC Prahova, conform adresei de confirmare nr. 78027/22.08.2019, de “Sudarc Business Center SRL“.

 

Descarca documentul!